اتاق بازرگاني مازندران هيأت رئيسه خود را شناخت
كد خبر : ۹۳۴۲ /  تاریخ :۱۷ فروردین ۱۳۹۴ /  اخبار  /  اخبار اتاق بازرگانی ايميل چاپ
پایگاه خبری خزر : پس از برگزاری پر حرف و حدیث انتخابات اتاق بازرگانی مازندران و کش و قوسهای فراوان و اعتراضات انجام شده که همچنان طبق شنیده ها ادامه دارد ، اعضاي جديد دوره ششم هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني مازندران پيش از ظهر امروز با تشکيل نخستين جلسه خود با دستور کار برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع،…
اتاق بازرگاني مازندران هيأت رئيسه خود را شناخت
پایگاه خبری خزر : پس از برگزاری پر حرف و حدیث انتخابات اتاق بازرگانی مازندران و کش و قوسهای فراوان و اعتراضات  انجام شده که همچنان طبق شنیده ها ادامه دارد ، اعضاي جديد دوره ششم هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني مازندران پيش از ظهر امروز با تشکيل نخستين جلسه خود با دستور کار برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي مازندران بر اساس ماده 17 قانون اتاق ايران با حضور اعضاي 15نفره هيأت نمايندگان اتاق، رئيس و اعضاي جديد هيأت رئيسه اتاق را انتخاب کردند.

 بنابراين گزارش، عبداله مهاجر دارابي به عنوان رييس، اميدحاجيان برنجستانکي و امير ميران آملي نواب رييس، اکبر چوپاني خزانه دار و فردين غلامپور به عنوان منشي، همگي با 15 رأي  به عنوان اعضاي جديد هيأت رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي مازندران انتخاب شدند.

همچنين به موجب بند دال ماده 16 قانون اتاق ايران، در اين جلسه 5کميسيون تخصصي به نام هاي کشاورزي، آب و منابع طبيعي، صنعت و معدن، بازرگاني و امورگمرکي، گردشگري، سرمايه گذاري و نمايشگاهي و خدمات فني و مهندسي، it و فناوري تشکيل شد