چرایی تشکیل کارگروه رسانه اتاق بازرگانی مازندران
كد خبر : ۷۹۸۳ /  تاریخ :۰۵ آذر ۱۳۹۳ /  اخبار  /  اخبار اتاق بازرگانی ايميل چاپ
پایگاه خبری خزر :دوره فعلی اعضای هیات نمایندگاان اتاق بازرگانی مازندران رو به اتمام است و کمتر از سه ماه دیگر انتخابات این نهاد خصوصی برگزار خواهد شد . متاسفانه در کنار بسیاری از کاستی های اتاق بازرگانی ؛ برخی شایعات پیرامون عملکرد اعضای فعلی اتاق نیز منتشر شده که منجر به تشکیل گروه تحقیق و تفحص گشت که یک…
چرایی تشکیل کارگروه رسانه اتاق بازرگانی مازندران

پایگاه خبری خزر :دوره فعلی اعضای هیات نمایندگاان اتاق بازرگانی مازندران رو به اتمام است و کمتر از سه ماه دیگر انتخابات این نهاد خصوصی برگزار خواهد شد . متاسفانه در کنار بسیاری از کاستی های اتاق بازرگانی ؛ برخی شایعات پیرامون عملکرد اعضای فعلی اتاق نیز منتشر شده که منجر به تشکیل گروه تحقیق  و تفحص گشت که یک نسخه از نتیجه تحقیق در اختیار این پایگاه خبری  نیز قرار گرفت .

شایعات دیگری که این روزها به گوش می رسد صدور کارت بازرگانی برای افراد مختلف غیر مرتبط با اتاق بازرگانی جهت اخذ رای آنان می باشد که جای بسی تامل دارد.

اما در ماهها پایانی دوره فعلی بنظر میرسد برای همراهی برخی رسانه ها در عدم پوشش کاستی های اتاق و عدم انتقاد به مدیریت فعلی و حمایت از کاندیداهای مورد حمایت اتاق ، این کارگروه شکل گرفته است .

در اخرین جلسه این گروه در حالی معاون برنامه ریزی استاندار مازندران از قول همراهی خبرنگاران در  سفرهای خارجی سخن گفت که در سفر هفته گذشته به قرقیزستان حتی یک خبرنگار هم برای این سفر دعوت نشد که خود جای سوال دارد !

در هر صورت به نظر میرسد مدیریت فعلی اتاق با تشکیل این کارگروه مهندسی انتخابات را اغاز نموده تا افکار عمومی را با خود همراه سازد .