تجديد ميثاق استاندار جديد مازندران با شهدا در اولين روز كاري
كد خبر : ۱۱۲۸۴ /  تاریخ :۱۶ آبان ۱۳۹۶ /  اخبار  /  به روايت تصوير ايميل چاپ
تجديد ميثاق استاندار جديد مازندران با شهدا در اولين روز كاري

تجديد ميثاق استاندار جديد مازندران با شهدا در اولين روز كاري